Blueprınt Metodu

Yaşamın bu denli hız barındırmakta olduğu çağımızda , gerçekliğin içten dışa işleyen doğasına ayna tutabilmek adına geliştirilmiş  bir yaklaşım. İnsanların kendi duygularını işlemekte yetersiz kaldığı ve popüler kültürün empoze ettiği iste ve olsun  algısına rağmen yavaşlamaya ve içe dönmeye dair bir metod.. Doğası gereği insan , bilinçdışına attığı ve başa çıkamadığı veritabanı tarafından yönetilmekte.. Bu çalışma ise gölge benlik, içsel çocuk ve persona gibi  arketipler ışığında danışanın paternlerine erişim sağlamaktadır. Kahramanın yolculuğu kadim öğretilerin de anlattığı gibi  içeriden başlar. Kendini tanıyan insan da ancak o zaman ister ve olur.